Grupp 6

 

FCI - nummer 146

FCI - standard på engelska publicerad 1996-12-10

FCI - standard fastställd av FCI General Committee 1996-12-10

Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 1998-03-25

 

RHODESIAN RIDGEBACK

 

 

Ursprungsland/hemland:      Södra Afrika

 

Användningsområde:              Rasen används fortfarande till jakt i många delar av världen men den är i synnerhet erkänd som

                                                                           vakt- och familjehund.

 

FCI - klassifikation:                   Grupp 6, sektion 3

 

Bakgrund/ändamål:                 Rhodesian Ridgeback är hittills den enda erkända hundrasen som har sitt ursprung i södra

                                                             Afrika. Ursprunget kan härledas till Kap kolonin i södra Afrika.

                                                             Man jagade främst med par eller tre hundar.

                                                             Den ursprungliga funktionen var att spåra viltet, speciellt lejon, och genom stor vighet kunna

                                                             ställa det tills jägaren hann fram.

 

Helhetsintryck:                          Rhodesian Ridgeback skall vara en välbalanserad, kraftfull, muskulös, rörlig och aktiv hund.

                                                             Den skall ha symmetrisk helhet, stor uthållighet och tämligen stor snabbhet.

                                                             Rasens egenhet är ridgen - ryggens hårkam - vilken är formad av hår som växer i motsatt riktning

                                                             mot pälsen i den övriga pälsen. Ridgen är rasens adelsmärke.

 

Uppförande/karaktär:           Rasen skall ha ett värdigt, intelligent uppträdande, reserverad mot främlingar utan att visa

                                                           aggressivitet eller skygghet.

 

För vidare information om rasens standard vad gäller utseende finns utförlig information på SKK hemsida

eller på SRRS hemsida.

 

www.skk.se

 

www.srrs.org